Facebook Youtube GMB Instagram

Najważniejsze parametry żurawi budowlanych

żuraw gąsiennicowy

Żurawie budowlane można podzielić na dwa podstawowe rodzaje: żurawie przejezdne i stacjonarne. Pierwszy rodzaj żurawia budowlanego może się przemieszczać po wyznaczonych trasach. Drugi rodzaj żurawi wykonuje prace, stojąc w jednym, określonym miejscu na placu budowy. Żurawie stacjonarne transportowane są w częściach i montowane są w całość dopiero na miejscu. Tego typu żurawie mogą być umiejscowione na trzy sposoby:

  • na kotwie traconej
  • na szybie windy
  • na podwoziu

Bardzo często żurawie ulokowane są na kotwie traconej, co zapewnia im bardzo dużą stabilność. Zazwyczaj na kotwach umieszcza się maszyny, które cechują się największymi rozmiarami i wykorzystywane są do budowy dużych budynków. Podwozia umożliwiają transport ładunków zarówno w pionie, jak i poziomie. Tego typu maszyny zwykle wykorzystywane są w dużych aglomeracjach, gdy nie ma możliwości przygotowania rozległego placu budowy. Żurawie budowlane umieszczone na szybach windy to najbardziej nowoczesne rozwiązanie. W dużej mierze ułatwia procesy transportowania ładunków. Co więcej, maszyny tego rodzaju działają niezależnie od panujących warunków pogodowych, co z całą pewnością pozytywnie wpływa na efektywność realizowanych prac. Umiejscowienie dźwigu w szybie windy umożliwia wykonywanie prac budowlanych nawet przy mocnych porywach wiatru, co nie jest możliwe np. w przypadku dźwigu na kotwie traconej lub podwoziu.

Najważniejsze parametry żurawi budowlanych

Planując wynajem żurawi budowlanych, należy zwrócić uwagę na szereg kluczowych parametrów. Najważniejsze parametry techniczne żurawi to:

  • udźwig (oznacza maksymalną masę, jaką może unieść dany żuraw)
  • wysięg (odległość mierzona od osi obrotu dźwigu do pionowej osi haka nośnego)
  • moment roboczy (stanowi iloczyn udźwigu i wysięgu żurawia)
  • wysokość użyteczna podnoszenia (odległość mierzona od poziomu podłoża do poziomu osi haka znajdującego się na najwyższym punkcie)

Warto pamiętać przy tym, że trzy z czterech parametrów mają wartości względne. Podczas oceny żurawia budowlanego trzeba więc wziąć pod uwagę zależności pomiędzy wszystkimi parametrami.

przewiń do góry