Facebook Youtube GMB Instagram

Czy mini żuraw zapewnia bezpieczeństwo pracy?

Przenośne żurawie budowlane

Mini żurawie obecnie są wykorzystywane najczęściej do stosunkowo wymagających prac, które odbywają się na ograniczonej przestrzeni, w tym również wewnątrz budynków, jak i do zadań o koniecznym wysokim stopniu precyzji. Z uwagi na niewielkie gabaryty bardzo często pojawia się dylemat, czy urządzenia tego rodzaju zapewnią odpowiedni stopień bezpieczeństwa przenoszonych elementów.

Użytkowanie mini żurawi

Zagrożenia podczas stosowania mini żurawi mogą pojawić się przede wszystkim wtedy, gdy specyfika ich użytkowania nie będzie właściwa z przeznaczeniem urządzenia. Co to oznacza?

Przenośne żurawie budowlane (często określane również jako pająki) są stosunkowo niewielkimi urządzeniami o lekkiej wadze. Taka kompaktowa konstrukcja pozwala na ich zastosowanie nawet wewnątrz budynków. Trzeba jednak pamiętać, że ich udźwig jest nieco mniejszy niż w przypadku standardowych żurawi budowlanych. Zatem w momencie, gdy zastosujemy obciążenie ponad normę, urządzenie może ulec uszkodzeniu, naruszyć powierzchnię, na której pracuje lub nawet się przewrócić.

Warto w tym przypadku jednak dodać, że nowoczesne mini żurawie są wyposażone w specjalne blokady przeciążenia. Przykładowo, w mini żurawiach MAEDA zastosowana jest blokada określana mianem “Moment Limiter System”. Kiedy obciążenie osiągnie 90% całkowitego obciążenia znamionowego, żuraw uruchamia ostrzeżenie za pomocą lampek obrotowych i alarmu dźwiękowego. W momencie, kiedy ładunek osiągnie 100%, żuraw automatycznie zatrzyma się, aby zapobiec przechyleniu się na skutek przeciążenia. W ten sposób urządzenie zapewnia całkowite bezpieczeństwo operatorowi, osobom pracującym w pobliżu, a także wszystkim obiektom i materiałom znajdującym się na terenie realizowanych prac.

Co więcej, mini żurawie MAEDA zapewniają całkowitą kontrolę pracy za sprawą komputera pokładowego, który również czuwa na straży limitów obciążenia, jakie nie mogą zostać przekroczone. Kontrolowane są takie parametry jak m.in. masa przenoszonego ładunku, długość i kąt nachylenia wysięgnika, nacisk wywierany na podłoże itd.

Komfort oraz bezpieczeństwo pracy zapewnia również tylna kamera, która ułatwia operatorowi obserwowanie tego, co dzieje się z tyłu maszyny.

przewiń do góry